Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Witryna znajdująca się pod adresem www.phutomi.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci internet.

2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.phutomi.pl (sklep internetowy)

3. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.


II. Realizacja zamówienia
 
1. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną prosząc o e-mail zwrotny.

3. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu (mimo przynajmniej 2 prób telefonicznych i jednej drogą e-mailową).

4. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między sklepem a klientem jest moment, w którym przedstawiciel sklepu drogą telefoniczną lub e-mailem potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (zostaje umówiona konkretna data wysyłki towaru lub data odbioru zamówienia z magazynu sklepu).

5. Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu.Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia. 

6. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

7. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie. 

8. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. 

9. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób
- przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku

8483 0900 0000 7486 3820 0000 10

Również przesyłany jest e-mailem w momencie, w którym zamówienie jest skompletowane i gotowe do opłacenia. Na życzenie klienta wysyłamy fakturę pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.

- przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem.

 - gotówką w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w magazynie sklepu 

10. Czas realizacji zamówienia składa się z:
- okresu od złożenia zamówienia do wysłania towaru (jeśli towar jest dostępny w naszym magazynie, wysyłamy go w ciągu 24 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym przypadku, należy doliczyć czas potrzebny na sprowadzenie towaru od dostawcy)
- czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru. Dostawa kurierska oznacza dostawę na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, a dostawa Pocztą Polską dociera do adresata zwykle w ciągu 2-3 dni roboczych.


11. Dowód zakupu (w sprzedaży wysyłkowej jest to oryginał faktury VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze Vat należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji. 

12. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski.

13. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.  W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.


III. Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy i zwrot towaru
 
1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.phutomi.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.   

3. Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres sklepu wraz z reklamowanym towarem.

5. Reklamowany towar w takim przypadku należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres sklepu. 

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony. W przypadku braku możliwości naprawy, sklep wymieni produkt na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

7. Reklamacje są rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu na nowy, termin ten może się wydłużyć o czas potrzebny na przesłanie produktu do serwisu lub producenta oraz odesłanie go do sklepu.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki).

9. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru lub jego odbioru z magazynu sklepu, klient ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnie 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu, z kompletną jego zawartością. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Artykuły spożywcze nie podlegają zwrotowi w przypadku naruszenia ich opakowania.
Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego lub dostarczyć osobiście.
Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta i dane posiadacza rachunku) czy poprzez osobisty odbiór gotówki w siedzibie sklepu. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wartość towaru przelewem w ciągu 14 dni roboczych od momentu jego otrzymania. Zwrotowi podlega jedynie należność za zwracany towar. Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe, związane z przeprowadzeniem transakcji, jeśli w danym przypadku takowe występowały (opłata za dostawę, opłata za płatność w kanale internetowym "eCard").


IV. Ochrona danych osobowych
 
1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. 

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu phutomi.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. 


V. Postanowienia końcowe
 
1. Właścicielem sklepu www.phutomi.pl jest firma PHU TOMI Jarosław Zientarski  z siedzibą w Kartuzach ul.Węglowa 1, o numerze NIP 589-100-11-03, REGON 190 447 140,


2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: PHU TOMI Jarosław Zientarski 83-300 Kartuzy ul.Węglowa 1

3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem www.phutomi.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd Rejonowy w kartuzach, a dla spraw gospodarczych Sad Rejonowy w Gdynii.

PHU TOMI Hurtownia Przypraw 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Ilość wyświetleń strony: 3415492